İki bölgenin iki milyar yolcu kaybettiği tahmin ediliyor, kurye bu da daha önce tahmin edilenden 400 milyon daha fazla yolcu.

Havaalanları Konseyi Uluslararası (ACI) Dünya’nın güncellenmiş ekonomik etki değerlendirmesi, yıl sonu gelir kaybını Asya Pasifik havaalanları için yüzde 59 ve Ortadoğu havaalanları için yüzde 53 olarak tahmin etti.

Kombine olarak, bu bölgelerdeki havaalanlarının 2020 yılı için 36.4 milyar dolar kaybedeceği tahmin ediliyor. tezel kurye Bu, bir ay önce tahmin edilenden yüzde 10 daha fazla kayıp anlamına geliyor.

“Çin’in iç trafiğinde ılımlı bir toparlanma işareti gözlemliyoruz, bu da cesaret verici. Ancak sektörümüz için yılın en kritik aşamasına giriyoruz. Özellikle ağırlıklı olarak uluslararası trafik profillerine sahip ülkelerde, yılın ikinci çeyreğinin birincisinden daha zorlu olmasını bekliyoruz. İnsanların tekrar seyahat etme güvenini yeniden inşa etmek zaman alacaktır ”diyor ACI Asya-Pasifik Genel Müdürü Stefano Baronci.

https://medium.com/@tezelkurye/kiral%C4%B1k-kurye-0212-438-6305-0216-330-20-00-kiral%C4%B1k-motorlu-kurye-759c12410913